Hi API dokumentace

Generátor oslovení pro česká jména a příjmení

Download .zip Download .tar.gz View on GitHub

Hi

Generátor oslovení pro česká jména a příjmení.

API wrapper pro PHP lze nalézt na https://github.com/ondrs/Hi

Použití

API rozhraní je přistupné přes URL http://hi.ondraplsek.cz s následujícími parametry:

name 
  - textový řetězec 
  - povinný parametr
  - 1.pád (nominativ) jména nebo příjmení, pro které chceme zjistit 5.pád (vocativ)

type 
  - textový řetězec 
  - může nabývat dvou hodnot: 'name' nebo 'surname'
  - nepovinný parametr
  - určuje zda se jedná o jméno nebo příjmení

gender
  - textový řetězec 
  - může nabývat dvou hodnot: 'male' nebo 'female'
  - nepovinný parametr
  - určuje pohlaví

Ukázkové volání

http://hi.ondraplsek.cz?name=plšek&type=surname&gender=male

Navrátová hodnota je JSON objekt s následujícmi vlastnostmi:

succes
  - boolean
  - true pokud se podařilo nalézt alespoň jedno oslovení, false pokud se nepodařilo nalézt ani jedno oslovení

count
  - number
  - počet nalezených oslovení

results
  - array
  - pole JSON objektů obsahující oslovení

    - nominativ
      - string
      - 1.pád

    - vocativ
      - string
      - 5. pád, požadované oslovení

    - type
      - string, nabývá hodnot 'name' nebo 'surname'
      - zda se jedná o jméno nebo příjmení

    - gender
      - string, nabývá hodnot 'male' nebo 'female'
      - určuje pohlaví

declension:
  - JSON objekt
  - vygenerované pády pro jednotné a množné číslo

Ukázkový výstup:

{
  "success": true,
  "count": 1,
  "results": [
    {
      "nominativ": "Plšek",
      "vocativ": "Plšku",
      "type": "surname",
      "gender": "male"
    }
  ],
  declension: {
      1: "plšek",
      2: "plška",
      3: "plškovi",
      4: "plška",
      5: "plšku",
      6: "plškovi",
      7: "plškem",
      8: "plškové",
      9: "plšků",
      10: "plškům",
      11: "plšky",
      12: "plškové",
      13: "plšcích",
      14: "plšky"
  }
}